top of page

תרגום ועריכה

אנו מציעים מגוון רחב של תרגומים מקצועיים מאנגלית לעברית ולעברית לאנגלית במגוון תחומים, וכן שירותי עריכה ועריכה מלאה.

רשימת סוגי תרגומים:

  • מאמרים אקדמיים

  • תרגומים משפטיים

  • מאמרים כלליים

  • מאמרים עסקיים

  • תרגומים ספרותיים

  • תרגומים טכניים

bottom of page